blokken-klein

 • banner1
 • banner2

De ouders

Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en dus indirect aan de prestaties van het kind op school. Een goed samenwerking tussen school en ouders is belangrijk.

Om ouders te informeren heeft de school de navolgende mogelijkheden:

 • informatie op papier
 • jaaroverzicht
 • tweewekelijks ouderbulletin
 • schoolkrant
 • schoolgids
 • schriftelijke rapporten van ieder kind
 • gesprekken op afspraak
 • 10 minuten gesprekken (oudercontactavonden)
 • informatieavond (begin nieuwe schooljaar)
 • algemene ouderavond
 • huisbezoeken
 • vergaderingen oudervereniging
 • medezeggenschapsraadvergaderingen

Ouders kunnen zich actief inzetten voor de school, o.a. door het medeorganiseren van festiviteiten, het maken van de schoolkrant,
het ondersteunen van het niveaulezen, etc.