blokken-klein

  • banner1
  • banner2

Kindgesprekken

In de groep 5 tot en met 8 worden kindgesprekken gevoerd met de leerkracht. In deze gesprekken wordt gesproken over het welzijn van het kind, hoe het de klas ziet, maar ook over wat hij of zij moeilijk vindt en dit jaar wil leren. Dit om de onderlinge band te versterken en om elk kind goed in beeld te krijgen. In oktober volgen gesprekken met u om dit beeld aan te vullen. Mochten er eerder gesprekken nodig zijn, dan hoort u uiteraard van ons.